Kontakt

Vi danser om torsdagen kl. 19.30 (jfr. program) i Tårs Hallen, Halvej 14, 9830 Tårs

Bestyrelse 2021 - 2022

Formand Ole Andreasen

Havesangervej 17

9700 Brønderslev

Mobil 24 69 09 55 efter kl. 18.00

Mail olechandreasen@gmail.com

 

Næstformand Peter Larsen

Syrenvej 7

9830 Tårs

Mobil 51 29 38 88

Mail peter@smil2.dk

 

Kasserer

Lene Bærbak Grønbech

Fladstjernevej 10

9800 Hjørring

Mobil 24 94 75 04

Mail lsgronbech@hotmail.com

Sekretær Ruth Toft Pedersen

Søndermarken 5, Tornby

9850 Hirtshals

Mobil  25 75 59 39

Mail ruthtoft@gmail.com

 

Medlem Jens Kokholm

Vrejlev Klostervej 37

9830 Tårs

Mobil 40 81 53 87

Mail ingen

 

1. suppleant Jonna Andersen

Bredgade 77

9830 Tårs

Mobil 24 23 46 78

 

2. suppleant Birgit Bisgaard
Bakholmvej 158

9700 Brønderslev
Mobil 60 10 36 08

Mail: morbis2@msn.com

Revisor Hans Chr. Lunden

Ulstrupvej 83

9800 Hjørring

Mobil 30 65 04 25

Mail hanschr.lunden@gmail.com


Revisor  Leif Vesterdorf Søgård
Ørsøvej 35
9330 Dronninglund
Mobil 40 41 33 49
Mail busleif@outlook.dk
På valg efter følgende rækkefølge jfr. Vedtægtens § 9:


Bestyrelse

  • Ruth Toft Pedersen

  • Jens Kokholm

  • Ole Andreasen
  • Peter Larsen
  • Lene Bærbak Grønbech

Suppleanter / revisor

  • Hvert år


§ 9:

Foreningens bestyrelse består af 5 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling.

Der vælges 2 suppleanter til bestyrelsen samt 2 revisorer.

Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen. Første år afgår 3 af medlemmerne ved lodtrækning og derefter afgår hvert andet år henholdsvis 2 eller 3 medlemmer. Suppleanter og revisorer vælges hvert år.

Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand, kasserer og sekretær.